4400 Nyíregyháza, Sakantyú u. 41.

Mutasd az összes cikket...

Változik a nyelvvizsga!

A nyelvvizsgák kritériumait egy kormányrendelet szabályozza, amelytől nem térhetnek el a központok, bár a feladatok terén van mozgásterük. A vizsgán a vizsgázóknak mind a négy nyelvi részt teljesíteniük kell, ezek az olvasást, az írást, a hallást és a beszédet mérik. Már négy különböző szinten, belépő-, alap-, közép- és felsőfok, lehet nyelvvizsgát tenni, ezek az Európai Unió által meghatározott kategóriák. A nyelvvizsgaközpontok inkább utóbbi hármat szokták felajánlani, mivel azoknak van piaci értékük.

Jellemzően középfokú nyelvvizsgára van szüksége a tanulónak egy-egy népszerűbb szakon a magyar felsőoktatásba való belépéshez, így jelentős előnyt tudnak szerezni azok a diákok, akik felsőfokú papírral rendelkeznek. Viszont a tanulók motiválása szempontjából hasznos lehet az első két szint is.

Évente sajnos körülbelül 10 ezer olyan fiatal jön ki az egyetemekről és a főiskolákról, aki nyelvvizsga hiánya miatt nem kap diplomát.  Néhány év múlva ennél is komolyabb változás áll be a nyelvvizsgákkal kapcsolatban. 2020-tól ugyanis már csak  

– legalább – középfokú nyelvi papírral lehet majd bekerülni a felsőoktatásba.

De már idén, a novemberi vizsgaidőszaktól kezdve is változások lesznek a nyelvvizsga rendszerben. Az Oktatási Hivatal akkreditációs előírása novembertől valamennyi magyarországi nyelvvizsgaközpontnak előírja, hogy minden nyelvi készséget legalább két feladattal kell mérnie. Így minden nyelvvizsga feladatszerkezete megváltozik kisebb-nagyobb mértékben novembertől, de nem egységesen. Tehát novembertől érdemes még inkább körülnézni az elérhető nyelvvizsgaközpontok között, és információkat beszerezni, hogy a legtesthezállóbbat választhassuk ki magunknak.

Például ezt írja magáról a BME;

1. 2016 novembertől minden vizsgarendszerünkben könnyebb lesz komplex nyelvvizsgát szerezni!

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:


Részvizsga

Készségek

Vizsgázói 
eredmény

Kimenet

Eddig

2016. novembertől

Írásbeli

Olvasáskészség

57%

sikertelen írásbeli részvizsga

 sikeres komplex vizsga

Íráskészség

57%

Szóbeli

Beszédkészség

63%

sikeres szóbeli részvizsga

Beszédértés

63%

 

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő minimum 40% nem változik.

Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú bizonyítvány) abban az esetben, ha összteljesítményed a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsgán igen. 

2. Miért frissebbek általános nyelvvizsgáink? Mert

  • mindhárom szinten (B1, B2, C1)
    • a beszédértés 2. feladatát, ahol állításokról kellett eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak, lecseréltük háromopciós feleletválasztós feladattípusra
    • az íráskészséget az eddigi egy helyett immár két feladattal mérjük
    • a kétnyelvű B1 általános vizsgán két újtípusú olvasáskészség és közvetítés feladat szerepel

3. Miért modernebbek gazdasági és műszaki nyelvvizsgáink? Mert mindhárom szinten (B1, B2, C1)

  • egynyelvűvé tettük a vizsgát, azaz nincs több közvetítési-fordítási feladat
  • csupán egy nyelvtani feladatot kell megoldani
  • a nyelvtani feladat megoldásához is használható szótár

4. A frissített vizsgarendszer mintafeladatsorai elérhetőek: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott


Nálunk felkészülhetsz, de előtte ki is próbálhatod!

Címkék : nyelvvizsga