4400 Nyíregyháza, Sakantyú u. 41.

Mutasd az összes cikket...

A magyar ész és a nyelvtanulás

Miért is olyan nehéz egy külföldinek megtanulnia magyarul? És mikor megy egy magyarnak könnyen az angol vagy a német nyelv megtanulása?

 "Az angol így mutatkozik be: „– John Smith“. Tehát a fontossági sorrendben első helyen az ÉN áll, s aztán következik csak a tágabb környezet, a család. A magyar viszont így mondja: „– Kovács János“. Vagyis előbb a hovatartozását, a családját említi, s csak aztán nevezi meg saját magát. Az angol ezt írja: 16. november, 2010. Első helyen tehát a MA áll, aztán a tágabb időlépték, a hónap, s csak legvégül jön a legtágabb időmeghatározás: 2010. (Mennyi gondot okoz ez nekik!) A magyar viszont pontosan fordítva gondolkodik: 2010. november 16. Már értjük, miért: a teljességből a részletekre haladás miatt előbb a legszélesebb körű időt adjuk meg, az évet (még régebben előbb a csillagképet, melyben kel az idő tájt a nap), aztán lépésről lépésre szűkítve a kört: a hónapot, majd a napot, órát, percet. Továbbá a gyakorlatias szempontú, bal agyfélteke által irányított ember természetes módon azt keresi, hogy mi az a világban, ami megfogható, tulajdonná tehető. (Jusson eszünkben a „gyarmatosítás kora”, s mostanában a pénz uralma.) Figyeljük meg: egy angol mondat szükségszerűen tükrözi ezt a szemléletmódot, hiszen ezek a fogalmak alkotják gondolkodásuk gerincét: ÉN, ITT, MOST, MEGFOGOM. Az én a legfőbb, s a birtoklás. Jellegzetes bal agyféltekés gondolkodás. Például az angol, vagy a német nyelv összeomlana, ha hirtelen eltűnne belőlük a birtoklás kifejezője, a have, illetve a haben. Mi értetlenül sodródunk ebben a számunkra teljesen idegen, fordított, szervetlen gondolkodású világban.
Tehát a magyar mindig a teljességből indul ki, mondhatni, a magasból figyel mindent átlátva, mint a sas, s onnan ereszkedik le az épp kívánt részletre. Minden egyes magyar szó is ilyen felépítésű, ez a gyökrendszer lényege. Vagyis mindent csak az EGÉSZ részeként értelmez, nyelve erre vezeti rá. Ez teszi lehetővé, hogy távoli dolgok között is könnyen felismerje, felfedezze az összefüggéseket, mely egyébként is a jobb agyféltekének a feladata. Ennek egyik gyakorlati gyümölcse az egyéni leleményesség. Az angolban viszont „brain storming” kell, hogy beinduljon a képzettársítás − írja Dr. Arató István A világ nyelve című tanulmányában. Természetesen félreértés ne essék, bárki képes lehet nagy szellemi teljesítményre, csak a magyar anyanyelvűnek sokkal könnyebben megy a lényeg felismerése.” – idézve Varga Csaba írásából

A leírtak tanulsága az lehet, hogy a magyar anyanyelvűeknek egy idegen nyelvet talán épp nem a részletekből, vagyis nem a nyelvtan szabályokból kiindulva kellene tanítani, hanem az egészből kiindulva, sok-sok minta és gyakorlás, tréning alapján. Mert különben ebből a hagyományosan űzött nyelvtanítási rendszerből jóval több lóg ki a magyar anyanyelvűek számára, a magyar ész számára, mint ami belefér, így űzött lesz az is aki ebbe belekerül, de mindenképp sokszor és sokszor újrakezdő. Iskoláink pedig azt a nagyszerű többletet, tehát éppen azt, ami sajátosan magyar, így levagdossák, visszafojtják az óvodától az egyetemig.

 
...egyik esetben fentről lefelé, a másik esetben lentről felfelé tart a világ megismerése. Vagyis ahol a bal agyfélteke uralma alá gyűrte a jobb agyféltekét, ott egy fordított világszemlélet jött létre. Ez a fejtetőre állás meghökkentően egyszerű nyelvi példákkal is igazolható, ugyanis a nyelv és a világszemlélet ugyanannak két oldala.
 
Ha pedig nekünk sokkal könnyebben megy a lényeg felismerése, akkor a nyelvtanítás során sem kellene erőltetve a nyelvtani szabályokat előre és elsőként betuszkolni senki agyába, amikor még nincs meg az egész, amiben mi azt egyszerűen és zseniálisan felfedezhetnénk. Agyféltekéinkre lefordítva, csak az egyiket dolgoztatjuk, a másikat visszaszorítjuk, pedig a kettő együttdolgozása lenne a szellemi kapacitásunk maximuma, a rendkívül gyors és eredményes elsajátítás záloga.
Epilógus; élvezd a nyelvtanulási zsenialitásodat, mert biztosan Te is rendelkezel vele a Brainturbonál, mert itt megteheted, ráadásul ingyen kipróbálhatod.
Címkék : nyelvtanulás